Admitere 2021

Imprimare

1. OFERTA DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

1.1. Ciclul de licenţă

Pentru sesiunea de admitere din septembrie mai sunt disponibile următoarele locuri:

 

Domeniul de licenţă

Programul de studii de licenţă

Număr locuri buget

Număr locuri cu taxă

Inginerie şi management

Inginerie Economică Industrială

16

20

Ingineria mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

12

20

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

4

4

 

Admitere Licență – Înscriere on line. Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

                Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
                iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Atenție!!! La selectarea Facultății, se va selecta Departamentul de IMST din Drobeta-Turnu Severin.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanică, Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE Licență   https://evstud.ucv.ro

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

         1.Nota de la Limba si Literatura Romana (bacalaureat)

         2.Nota de la proba de Matematica (bacalaureat)

CALENDAR ADMITERE LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

Inscrierea candidatilor (on-line)

06.09.2021-12.09.2021

Afisarea rezultate parţiale

14.09.2021

Confirmarea locurilor (plata taxei de înmatriculare -Semnare contracte şcolarizare)

15.09.2021- 18.09.2021

Redistribuirea locurilor neconfirmate

20.09.2021

Confirmarea locurilor după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget și plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei, pentru candidații declarați admiși la taxă)

21.09.2021-24.09.2021

Afișare rezultate finale

25.09.2021

INFORMATII UTILE

 TAXA DE INSCRIERE

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

Admitere 2021

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

Pentru informații, vă rugăm să trmiteți e-mail pe adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

1.2. Ciclul masterat

Pentru sesiunea de admitere din septembrie mai sunt disponibile următoarele locuri: 

 

Domeniul de master

Programul de studii de master

Număr locuri buget

Număr locuri cu taxă

Inginerie şi Management

Ingineria şi Managementul Calităţii

1

27

Managementul Sistemelor Logistice

0

28

Ingineria Mediului

Managementul Mediului şi Energie Durabilă

0

26

Ingineria materialelor

Materiale Avansate

0

30

Admitere Master – Înscriere on line. Pentru înscrierea online accesaţi https://evstud.ucv.ro

          Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
          iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanica Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CONDITII DE ÎNSCRIERE Master https://evstud.ucv.ro

  1. 1.Interviu cu acordareaADMIS/RESPINS
  2. 2.Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1

Criterii de departajare:

1.Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență

2.Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de licență

 

CALENDAR ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

Înscrierea candidaţilor

15.09.2021 – 19.09.2021

Desfăşurarea probelor de concurs - interviu on-line cu acordanrea calificativului Admis/Respins

21.09.2021

Afişarea rezultatelor parţiale

22.09.2021

Confirmarea locurilor (Plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de şcolarizare)

23 - 26.09.2021

Redistribuirea locurilor neconfirmate

27.09.2021

Confirmarea locurilor ocupate 

(Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget și plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei, pentru candidații declarați admiși la taxă)

27 -29.09.2021

Afișare rezultate finale

30.09.2021

TAXA DE ÎNSCRIERE

TAXA DE SCOLARIZARE

Admitere 2020

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online:

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 

Pentru înscrierea online trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

1.3. Ciclul doctorat

Studii doctorale, domeniul fundamental:  ŞTIINŢE INGINEREŞTI

- domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducători doctorat:

1. Prof. univ. dr. ing. Gabriel BENGA

2. Prof. univ. dr. ing. Danuț SAVU

3. Conf. univ. dr. ing. Sorin SAVU

                     

  1.4. Notă: Categorii scutite de taxa de concurs de admitere :

a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat) ;

b)  copiii personalului didactic (Legea 128/1997, art.108, al.2) ;

c)  copiii personalului nedidactic încadrat la Univ. din Craiova.

       PS: Taxele încasate nu se restituie. Candidaţii beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere.

 

2. ALTE OFERTE

 2.1. Cursuri Postuniversitare

     ”Protecţia mediului şi a sănătăţii umane în industrie”

- Durata – 420 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Diploma recunoscută de Ministerul Educatiei Nationale

     ”Inginer sudor european”

- Durata – 450 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Inginer sudor european international

     Şcolarizarea se face cu minimum 20 de cursanţi.

     Toate locurile la cursurile postuniversitare sunt cu taxă.

 

2.2. Program de formare profesională / calificare

”Operator, introducere, validare şi prelucrare date”

- Cui se adresează? -  

- absolventi liceu cu/ fără diplomă de bacalaureat

- absolventi studii superioare

- Diplome acordate  - Certificat de calificare 

 Departamentul dispune de o excelentă bază materială cu:

 Departamentul vă oferă:

  1.  promovarea anilor de studiu pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);
  2.  posibilitatea efectuării de stagii în străinătate;
  3.  cazare în căminele studenţeşti;
  4.  burse de merit, de studiu şi sociale;
  5.  posibilitatea continuării studiilor prin masterat şi doctorat;

Departamentul stimulează cercetarea studenţească, spiritul de competiţie şi spiritul de lucru în echipă prin: