IMST Drobeta Turnu-Severin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Planificare restante

Imprimare PDF

PLANIFICARE RESTANȚE

 

Planificare sesiune specială 20-26 sept. - ciclul licență

Planificare sesiune specială 20-26 sept. - ciclul master

 


 

 În perioada 1-15 septembrie 2021 va avea loc sesiunea de restanțe pentru anii I-III (ciclul licență) și anul I (ciclul master). Planificarea, pe specializări, este următoarea:

- Inginerie Economică Industrială

- Ingineria și Protecția Mediului în Industrie

- Navigație și Transport Maritim și Fluvial

- Ingineria și Managementul Calității

- Managementul Sistemelor Logistice

- Managementul Mediului și Energie Durabilă

Formularele necesare pentru restanțe se pot descărca de aici

Adresele de e-mail ale cadrelor didactice sunt disponibile aici.

 


 

 În perioada 1-7 septembrie 2021 se va desfășura sesiunea de reexaminări pentru anii terminali. Planificarea pentru ciclul de licență poate fi vizualizată aici. Planificarea pentru ciclul de master poate fi vizualizată aici.

 


 

În perioada 14-19 iunie 2021 se va desfășura sesiunea de restanțe pentru anii terminali. Planificarea examenelor restante, pe specializări, este următoarea:

- Ingineria și Protecția Mediului în Industrie

- Inginerie Economică Industrială

- Navigație și Transport Maritim și Fluvial

- Master, toate specializările

 


 

 

Anunț sesiune specială de reexaminări pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite pentru promovarea în an superior. Mai multe detalii regăsiți aici.

 

 


 

Anunț sesiune reexaminări septembrie 2020. Mai multe detalii se regasesc aici, iar documentele necesare pentru sustinerea restantelor pot fi descarcate de aici.

• Planificarea restanțelor din sesiunea septembrie 2020 este următoarea:

Reexaminări licență - anul IV

Restanțe IEI - anii I, II, III

Restanțe IPMI - anii I, II, III

Restanțe NTMF - anii I, II, III

Restanțe IMC - anul I

Restanțe IMC - anul II

Restanțe MSL - anul I

Restanțe MMED - anul I

• Planificarea restanțelor de la D.P.P.D. poate fi vizualizată aici.

 


 

 

     Anunț sesiune specială de restanțe pentru studenții din anul IV, respectiv masteranzii din anul II. Mai multe detalii obțineți aici. Formularele pentru susținerea acestor restanțe pot fi descărcate aici.

 

 


 

Listă cu adresele de e-mail ale cadrelor didactice 

Anunț referitor la recuperarea lucrărilor de laboratoar 

Anunț sesiune restanțe anii terminali licență - sem.II

Anunț sesiune restanțe anii terminali licență

Anunț sesiune restanțe anii terminali master - sem.II

Anunț sesiune restanțe anii terminali master

 

     Ciclul licență

Planificare restanțe IEI IV

Planificare restanțe IPMI IV

Planificare restanțe IS IV

Planificare restanțe NTMF IV

 

      Ciclul master

Planificare restanțe anul II