IMST Drobeta Turnu-Severin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

GRILE ABSOLVIRE

Imprimare PDF

Specializarea

Discipline comune

Discipline de specialitate

Teorie

Întrebări

Teorie

Întrebări

I.P.M.I.

Fizică

 

 

 

 

 

Matematică

 

 

 

 

 

Alte materii comune

Fizică

 

 

Geometrie descriptivă și desen tehnic

 

 

Matematică

 

 

Mecanica fluidelor și mașini hidraulice

 

 

Mecanică și vibrații mecanice

 

 

Mecanisme și organe de mașini

 

 

Rezistența materialelor

 

 

Studiul materialelor

 

 

Tehnologia materialelor

 

 

Termotehnică și mașini termice

 

 

Toleranțe și control dimensional

Alegerea și utilizarea materialelor

Ecologie

Ingineria apelor subterane

Management ecologic

Poluarea și protecția mediului

Tehnici de achiziție, monitorizare și diagnoză

Tehnologii și utilaje de deformare

Alegerea și utilizarea materialelor

Ecologie

Ingineria apelor subterane

Management ecologic

Poluarea și protecția mediului

Tehnici de achiziție, monitorizare și diagnoză

Tehnologii și utilaje de deformare 

I.E.I.

 Alegerea și utilizarea materialelor

Bilanțuri contabile

Ingineria și designul produselor

Ingineria sistemelor de producție

Management financiar

Managementul proiectelor

Tehnologii și utilaje de deformare

Alegerea și utilizarea materialelor

Bilanțuri contabile

Ingineria și designul produselor

Ingineria sistemelor de producție

Management financiar

Managementul proiectelor

Tehnologii și utilaje de deformare

S.M.

 Alegerea și utilizarea materialelor

Defectologie

Defectoscopie

Metalurgia pulberilor

Nanomateriale și nanotehnologii

Știința și ingineria materialelor metalice

Tehnologii și utilaje de deformare

 Alegerea și utilizarea materialelor

Defectologie

Defectoscopie

Metalurgia pulberilor

Nanomateriale și nanotehnologii

Știința și ingineria materialelor metalice

Tehnologii și utilaje de deformare

I.S.

 Alegerea și utilizarea materialelor

Echipamente pentru sudare

Proiectarea dispozitivelor pentru sudare

Proiectarea structurilor sudate

Tehnologia sudării prin presiune

Tehnologia sudării prin topire

Tehnologii și utilaje de deformare

Alegerea și utilizarea materialelor

Echipamente pentru sudare

Proiectarea dispozitivelor pentru sudare

Proiectarea structurilor sudate

Tehnologia sudării prin presiune

Tehnologia sudării prin topire

Tehnologii și utilaje de deformare

N.T.M.F.

 Bazele transportului fluvial și maritim

Legislație navală și dreptul transportorilor

Manevra navei, salvare și prim ajutor

Navigație pe căi navigabile interioare și costiere

Remorcaj maritim și fluvial

Utilizare radar pe căi navigabile

Bazele transportului fluvial și maritim

Legislație navală și dreptul transportorilor

Manevra navei, salvare și prim ajutor

Navigație pe căi navigabile interioare și costiere

Remorcaj maritim și fluvial

Utilizare radar pe căi navigabile