CURSURI POSTUNIVERSITARE

DE SPECIALIZARE SI PERFECTIONARE

 

            Incepand cu anul universitar 2004-2005 Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu-Severin a fost autorizata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru organizarea de CURSURI POSTUNIVERISTARE:

 Tipul Cursurilor Postuniversitare:

Cursuri Postuniversitare propuse pentru anul universitar 2007 - 2008:

Tipul cursului

de specializare

(3 semestre)

de perfectionare

(2 semestre)

Denumirea

1.     Protectia Mediului in Industrie

2.     Informatica  Tehnica

3.     Oportunitati de Finantare in Procesul de Integrare Europeana a Romaniei

Cui se adreseaza?

absolventii cu diploma obtinută la finalizarea studiilor universitare de:

- lunga durata

- scurta / lunga durata

Taxa de scolarizare

600 RON

400 RON

Diplome acordate

Diploma de studii postuniversitare de specializare

 

Certificat de absolvire

 

 

Diplome acordate:

Absolventilor li se vor elibera de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Universitatea din Craiova, urmatoarele acte de studii:

 

Cui se adreseaza?

Conform Legii Nr. 84/24-06-1995, "Legea Invatamantului" republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 606/10-12-1999, Articolele 75, Articolul 76:

 

Organizarea cursurilor:

Cursurile se organizeaza in sistem de invatamant flexibil, cu elemente specifice Invatamantului Deschis la Distanta (IDD) in principiu in zilele de vineri (dupa amiaza) sambata si duminica cu precizarea ca programul este adaptabil la solicitarile participantilor.

 

Perioada de desfasurare:

Cursurile se organizeaza pe parcursul fiecarui an universitar incepand cu luna noiembrie.

 

Regimul cursurilor:

Cursurile se organizeaza in regim cu taxa, cuantumul taxelor fiind urmatorul:

 

Inscrierea candidatilor:

Inscrierea candidatilor se face pe baza de dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

 

Selectia si admiterea candidatilor:

Selectia candidatilor se face pe baza de CV in care va fi reliefata activitatea depusa de la terminarea studiilor universitare si pana la data inscrierii la concurs si pe baza de interviu.

 

Locul de desfasurare al cursurilor:

Cursurile se vor desfasura la sediul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu-Severin, Str. Calugareni Nr. 1.

 

Informatii suplimentare:

Informatiile suplimentare si eventualele modificari se vor obtine de la Secretariat sau consultand pagina de Internet a facultatii.