• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ADMITERE MASTER

Print PDF
There are no translations available.

Admitere Master – Înscriere on line

Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanica Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Planificarea interviului de admitere la master poate fi vizualizata aici.

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE Master https://evstud.ucv.ro

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Pentru toate programele aferente ciclului de Master, concursul de admitere se desfășoară în doua probe, astfel:
 • Interviul constă în expunerea unei eseu motivațional privind specializarea aleasă si intrebări de cultură tehnică generală conform bibliografiei afisate pe site
 • Tutorialele pentru platforma pe care se va desfășura interviul, platforma ZOOM, sunt disponibile aici.
 1. 1.Interviu cu acordareaADMIS/RESPINS
 2. 2.Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1

Criterii de departajare:

 1. 1.Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență;
  1. 2.Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de licență

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA iulie 2020 

Înscrierea candidaţilor

6.07.2020 – 14.07.2020, ora 16

Desfăşurarea probelor de concurs - interviu on-line

15.07.2020

Afişarea rezultatelor parţiale

16.07.2020

Confirmarea locurilor ( - Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget şi taxă ;
-Plata taxei de înmatriculare; -Semnare contracte de şcolarizare)

17 -21.07.2020

Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate

22.07.2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire  (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget şi taxă; - plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

23 -25.07.2020

Afișare rezultate finale

26.07.2020

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită on-line, în contul Universității din Craiova, la ghișeul oricărei bănci sau la casieria CUDTS din strada Traian 277A. Datele contului sunt:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 3000 RON.
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 25-29.07.2020
 • Taxa anuala se poate plati în patru rate.

Admitere 2020

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online:

 • EvStud - înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 • EvStud - înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova. Cui se adresează preînscrierea online?
 • EvStud - înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.
 • Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de preînscriere online pe întreaga perioadă de preînscriere.
 • Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
 • Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

 

Pentru înscrierea online trimiteți e-mail pe adresa:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Admitere Master - Locuri sesiunea iulie 2020

Domeniul de licenta

Specializarea

Locuri
buget

Locuri taxa

Criterii de admitere

Inginerie si management

Ingineria și Managementul Calității

22

28

 • Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
 • Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1

Inginerie si management

Managementul Sistemelor Logistice

22

28

Inginerie mediului

Managementul Mediului și Energii Durabile

20

30

Ingineria materialelor

Materiale Avansate

-

50

Total

64

136

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.