IMST Drobeta Turnu-Severin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Finalizare studii

Imprimare PDF

EXAMEN DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ ȘI MASTER 2023-2024

 

Anunț finalizare studii iulie 2024

 


 

        Pentru absolvenții de la ciclul de studii de licență, examenul de diplomă va consta în 2 probe de concurs:

- proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Aceasta va fi reprezentată de susținerea unei probe scrise (test grilă) în data de 02.07.2024. Absolvenții care nu se prezintă la această probă sau care nu obțin minim nota 5, nu vor fi admiși pentru proba 2.

- proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de absolvire. Aceasta va consta într-o probă orală, care va avea loc în data de 04.07.2024.  


 

 

     Abolvenții vor opta pentru una din temele de diplomă/disertație din lista ce corespunde specializării absolvite. După completarea fișei de înscriere la licență/disertație și a cererii de temă, acestea vor fi aprobate de către îndrumătorul desemnat și Directorul de Departament, iar apoi vor fi depuse, în format fizic, la secretariatul departamentului. La final, lucrarea elaborată va conține următoarele formulare completate:

pagina de gardă;

fișa de înscriere;

cererea pentru temă;

declarația de originalitate;

- tema proiectului de diplomă/tema lucrării de disertație;

- referat evaluare proiect de diplomă/referat evaluare lucrare de disertație;

 

   Pot fi abordate doar teme din listele afișate, numai după certificarea lor prin semnarea cererii studentului de către conducător și Directorul de Departament ce gestionează programul de studii.

•   Absolvenții din anii anteriori care nu au susținut examenul de finalizare a studiilor, pot susține în sesiunile iulie sau septembrie 2o24, folosind acest formular de cerere de temă.

 

   Alte documente utile:

- calendar finalizare studii

- grile evaluare cunoștințe fundamentale: IPMI, IEI, NTMF

- teme de licență și disertație pentru anul universitar 2023-2024

- adrese de e-mail ale cadrelor didactice

- ghidurile de elaborare ale proiectului de diplomă/disertație

- regulament organizare și desfășurare examen finalizare studii 2024

comisii de finalizare a studiilor