• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Finalizare studii

Print PDF
There are no translations available.

EXAMEN DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ ȘI MASTER 2022

 

 

Planificare susținere examen de diplomă - iulie 2022

Planificare susținere examen de disertație - iulie 2022

 

 

Anunț susținere lucrări diplomă și disertații - iulie 2022

 Informații utile examen absolvire

 

       

     Abolvenții vor opta pentru una din temele de diplomă/disertație din lista ce corespunde specializării absolvite. După completarea fișei de înscriere la licență/disertație și a cererii de temă, acestea vor fi aprobate de către îndrumătorul desemnat și directorul de departament, iar apoi vor fi depuse la secretariatul departamentului. Lucrarea elaborată va conține următoarele formulare completate:

pagina de gardă;

fișa de înscriere;

cererea pentru temă;

declarația de originalitate;

- referat evaluare proiect de diplomă/referat evaluare disertație;

 

   Pot fi abordate doar teme din listele afișate, numai după certificarea lor prin semnarea cererii studentului de către conducător și al Directorului de Departament ce gestionează programul de studii.

•   Absolvenții din anii anteriori care nu au susținut examenul de finalizare a studiilor, pot susține în sesiunile iulie sau septembrie 2o22, folosind acest formular de cerere de temă.

 

   Alte documente utile:

- subiecte finalizare studii: IPMI, IEI, NTMF

- teme de licență și disertație pentru anul universitar 2021-2022

- adrese de e-mail ale cadrelor didactice

- ghidurile de elaborare ale proiectului de diplomă/disertație

- regulament cadru privind organizarea și desfășurarea examenelor de diplomă/disertație

- procedură finalizare studii la Facultatea de Mecanică

comisii de finalizare a studiilor