Disciplina:    Sisteme Integrate CAD

Titular Curs:   Lector Dr. Ing. Lucian Gruionu

Obiective:

Disciplina Sisteme Integrate CAD  isi propune dezvoltarea capacitatii studentilor:

Concordanta cu alte discipline:

    Se are Ón vedere concordanţa cu urmatoarele discipline de studiu: Desenul Tehnic, Bazele Proiectarii Asistate, Rezistenta Materialelor, Mecanica si Mecanisme.  Oferă studenţilor posibilitatea asimilarii de tehnici de modelare tridimensionala şi simulare asistată de calculator aferente activitatii de proiectare, avand ca obiectiv obtinerea unui produs optim din punct de vedere functional, fiabil si cu costuri de executie scazute.

Laborator:

B10, B11, B12, echipate cu 6 calculatoare Pentium IV, min. 512 MB RAM, 60 GB HDD, min 128 MB memorie video.

Software: SolidWorks, Simpoe, Stampack, Vulcan

Materiale de curs:

Cursul 1, Cursul 2, Cursul 3, Cursul 4, Cursul 5, Cursul 6

Bibliografie:

1. Stampack, Help and Tutorials, Quantech, 2005

2. Vulcan, Help and Tutorials, Quantech, 2005,

3. Simpoe, Help and Tutorials, Simpoe, 2005.

4.  R. S. Gallagher, Computer Visualization: Graphics Techniques for Engineering and Scientific Analysis, CRC Press, 1994

5. F. Kreith, Mechanical Engineering Handbook, CRC Press, 1999

6. C. Leondes, Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing, CRC Press, 2001

7. C. Wai-Fah, Structural Engineering Handbook, CRC Press, 1999.

8. B. K. Choi, Surface Modeling for CAD-CAM, Elsevier, 1991

9. A. S. Rosca, Bazele proiectării asistate de calculator, Reprografia Universităţii, 2001

10. D. Mazilu, Proiectare asistată de calculator, Reprografia Universităţii, 1998.