Disciplina:    Proiectarea Asistata de Calculator

Titular Curs: S.l. Dr. Ing. Daniela Coman

Obiective:

    Disciplina Proiectarea Asistata de Calculator  isi propune dezvoltarea capacitatii studentilor de a proiecta utilizand software specializat de proiectare in inginerie mecanica, pornind de la crearea formelor plane sau tridimensionale, urmata de dimensionarea/verificarea lor, asamblarea, iar in final realizarea desenelor de executie.  Se urmareste crearea aptitudinilor necesare activitatii in echipa, formulare si executie a unei teme de proiectare.

Concordanta cu alte discipline:

Desen tehnic: se folosesc cunoştinţele legate de standardele Ón vigoare pentru reprezentarea obiectelor specifice ingineriei mecanice; Geometrie descriptivă: se folosesc cunoştinţele legate de reprezentarea corpurilor Ón spaţiu precum şi reprezentarea intersecţiilor acestora; Geometrie analitică: se folosesc elementele teoretice legate de reprezentarea matematică a curbelor şi a suprafeţelor;

Laborator:

B10, B11, B12, echipate cu 6 calculatoare Pentium IV, min. 512 MB RAM, 60 GB HDD, min 128 MB memorie video.

Software: SolidWorks Education Edition 2005-2006, CosmosWorks 2005, Autodesk Inventor 5, Mechanical Desktop

Materiale de curs:

Bibliografie:

1. SolidWorks, Help and Tutorials, SolidWorks Corporation.

2. Bazele proiectării asistate de calculator, Note de curs, Roşca A., Reprografia Universităţii, 2001

3. Proiectare asistată, Mazilu D., Note ce curs, Reprografia Universităţii, 1999

4. Modelare parametrica prin Autodek Inventor, Dorian Nedelcu, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2005.