UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

SISTEMELOR TEHNOLOGICE

DROBETA TURNU-SEVERIN

 

INFO’ ADMITERE 2009

Ø     Admitere Licenta 2009

 

 

Nr.

crt.

Domeniul de licenţă

Specializarea
Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

Buget
Taxă
Zi
FR/ ID

1

Inginerie industrială

-Ingineria sudării

20
10
-

 

 

 

 

Concurs de dosare

Media anilor de liceu         80%

Media la bacalaureat          20%

2

Ingineria mediului

-Ingineria şi protecţia mediului în industrie

20
50
-

3

Inginerie şi management

-Inginerie economică industrială

20
20
-

4

Inginerie navală şi navigaţie

-Electromecanică navală

 
24
 
20
 

-Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

40

5

Ingineria materialelor

-Ştiinţa materialelor

20
10
-

 

TOTAL
104
110
40

 

 

 

Ø     Admitere Master 2009

 

 

Nr.

crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii de master acreditat

Nr. Ordin MECI

Cifra de şcolarizare

Condiţii de admitere

Buget

Taxă

1

Ingineria materialelor

Materiale avansate

Dosar depus la ARACIS

20

20

-Media examenului de diplomă            - 40%

-Media anilor studiu facultate              - 40%

-Examen scris la  Studiul materialelor 

                                                                       - 20 %

2

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul calităţii

Dosar depus la ARACIS

25

25

-Media examenului de diplomă             - 40% 

-Media anilor studiu facultate               - 40%

-Examen scris la  Toleranţe şi control dimensional                                                - 20%

3

Inginerie şi management

Managementul sistemelor logistice

Dosar depus la ARACIS

20

20

-Media examenului de diplomă              - 40%

-Media anilor studiu facultate               - 40%

-Examen scris la  Bazele ingineriei şi managementul sistemelor de producţie      

                                                                        - 20 %

 

TOTAL

65

65

 

 

 

Adrese utile:

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice,

str. Calugareni nr.1, cod. 220037, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti. 

Telefon: 0352 / 401026; 0252 / 333431

Fax: 0252 / 317219

Web: www.imst.ro